Saturday, September 1, 2012

Sacerdoti

                                          
Gilberto Sacerdoti, Vendo Vento (Einaudi 2001)

4_S

4_S

Manos - design autoprodotto

Manos - Rassegna di design autoprodotto - Spiazzi, Venezia, Arsenale, Castello 3865.

Clemente Bondi